Berenlopers.nl

Berenlopers.nl was een website voor lopers, vrijwilligers, supporters, toeschouwers en andere geïnteresseerden van de Berenloop Terschelling Marathon en was mijn eerste grote project. Sinds 2014 worden de foto’s die gemaakt worden tijdens het weekend van de Berenloop Marathon op Terschelling op Berenlopers.nl geplaatst. Alle foto’s van de Berenloop 2014 t/m 2019 zijn te zien op www.berenlopers.nl.

7 november 2015 – 8 november 2015

berenloop marathon alex hamstra
Untitled, Berenloop, Terschelling, The Netherlands, Nov. 8, 2015. Copyright © 2015 Alex Hamstra Photography.
berenloop marathon alex hamstra
Untitled, Berenloop, Terschelling, The Netherlands, Nov. 8, 2015. Copyright © 2015 Alex Hamstra Photography.
berenloop marathon alex hamstra
Untitled, Berenloop, Terschelling, The Netherlands, Nov. 7, 2015. Copyright © 2015 Alex Hamstra Photography.
berenloop marathon alex hamstra
Untitled, Berenloop, Terschelling, The Netherlands, Nov. 8, 2015. Copyright © 2015 Alex Hamstra Photography.
berenloop marathon alex hamstra
Untitled, Berenloop, Terschelling, The Netherlands, Nov. 7, 2015. Copyright © 2015 Alex Hamstra Photography.